Projekty

Název:Mobilní diagnostický systém pro snížení spotřeby a racionální použití antibiotik při prvovýrobě kravského mléka
Číslo:FW01010343
Řešitel:MVDr. Soňa ŠLOSÁRKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FW01010343
Popis:Hlavním cílem projektu je vyvinout systém kontroly zdraví mléčné žlázy dojnic, jehož konečným cílem by bylo významné omezení použití antibiotik v léčbě a prevenci infekčních zánětů mléčné žlázy skotu. Dílčí cíle: - Navrhnout systém průběžné mikrobiologické diagnostiky na mléčných farmách - V průběhu určitého časového úseku sledovat zdravotní a ekonomické benefity vyplývající z důsledného uplatňování výše uvedeného systému. - Vyvinout hardware zařízení pro optické odečítání barevných kolonií vykultivovaných mikroorganismů. - Vyvinout softwarové řešení spojené se čtecím zařízením, které bude analyzovat zobrazené mikrobiální kolonie. - Nastavit vzájemné vazby mezi čtecím zařízením, jeho SW, správcem systému a centrální databází - Provést důkladný test funkčnosti celého systému.