Projekty

Název:Probiotické baktérie střevní mikroflóry jako základ zdraví a pohody zvířat
Číslo:EF16_025/0007404
Řešitel:doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_025%2F0007404
Popis:Projekt Probiotika bude zaměřen na izolaci čistých kultur baktérií z trávicího traktu drůbeže a prasat a jejich detailní charakterizaci in vivo i in vitro včetně celogenomového sekvenování. Získané poznatky povedou k přípravě probiotických preparátů o definovaném složení pro jednodenní kuřata resp. selata po odstavu, u kterých budou významným způsobem zvyšovat rezistenci před salmonelami, kampylobaktery a patogenními kmeny E. coli, a následně snižovat potřebu terapeutického užití antibiotik. Přestože je projekt Probiotika primárně zaměřen na hospodářská zvířata, některé závěry bude možné zobecnit i pro mikroflóru člověka. To povede ke zvýšení celkového dopadu tohoto projektu.