Projekty

Název:Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards. — One Health EJP
Číslo:773830
Řešitel:doc. MVDr. Renáta KARPÍŠKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:H2020
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
:
Popis:Vytvoření evropského rámce udržitelnosti jednoho zdraví (One Health) integrací a sladěním výzkumných aktivit, lékařských, veterinárních a potravinářských oborů prostřednictvím společného plánování agendy výzkumu odpovídající potřebám evropských a národních tvůrců strategie a zúčastněných stran. Konsorcium je tvořeno 37 partnery.
Projekt zahrnuje oblasti:

Foodborne Zoonoses (FBZ)
Antimicrobial Resistance (AMR)
Emerging Threats (ET)