Projekty

Název:Inovation in Poultry Medicine
Číslo:ATCZ194
Řešitel:doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D.
Poskytovatel:Interreg Rakousko - Česká republika
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-1-posileni-vyzkumu-technologickeho-rozvoje-a-inovaci/atcz194_inpomed-innovations-in-poultry-medicine
Popis:Se zvyšující se výrobou, zaměstnaností a spotřebou hraje drůbežářský sektor v Rakousku i v České republice důležitou roli. Pro samotný drůbežářských sektor a následnou bezpečnost potravin má zdraví zvířat zásadní a klíčový význam. To v obou zemích zajišťuje veterinární služba často organizovaná jako malé a střední podniky, která pro svou činnost vyžaduje přísun nových poznatků z výzkumu a vývoje. K tomu je třeba kvalitní výzkum, který může účelně profitovat využitím synergických zkušeností a osvědčených příkladů z praxe. Hlavním cílem našeho projektu je proto vybudovat přeshraniční propojení mezi univerzitou, výzkumnou institucí a terénními veterinárním lékaři v chovech drůbeže a tím zlepšit pozici malých a středních podniků v drůbežářském průmyslu. Tento projekt navíc přispěje ke zvýšení bezpečnosti potravin a efektivity výroby, což nakonec přispěje i spotřebitelům.