Projekty

Název:TBFVNET: SURVEILLANCE AND RESEARCH ON TICK-BORNE FLAVIVIRUSES (TBFV)
Číslo:2018-1-0659
Řešitel:prof. RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:Iceland Liechtenstein Norway grants and Norway grants
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2024
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:www.tbfvnet.eu
Popis:TBFVnet je společná výzkumná platforma tvořena sítí přidružených laboratoří pro zkoumání biologie a patogeneze onemocnění způsobené virem klíšťové encefalitidy (TBFV) a pro studium nových antivirotik. TBFVnet si klade za cíl integraci výzkumu v této oblasti sdílením společných nástrojů, znalostí, osvědčených postupů a jejich předání sousedním zemím. Konsorcium projektu je tvořeno 6 partnery.