Projekty

Název:Biorefineries for the valorisation of macroalgal residual biomass and legume processing by-products to obtain new protein value chains for high-value food and feed applications (ALEHOOP)
Číslo:ID: 887259
Řešitel:MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
Poskytovatel:H2020
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2024
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://cordis.europa.eu/project/id/887259
Popis:Získávání levných dietních bílkovin z biomasy, mořských řas a vedle produktů při výrobě luštěnin pomocí biorafinérií. Tím se biomasa přemění na alternativní formy bílkovin pro nejrůznější použití, od krmiv pro zvířata, potravinářských doplňků a špičkových aplikací v oblasti nutričního vědomí a řízení zdraví. Konsorcium je tvořeno  partnery.