Projekty

Název:Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace
Číslo:VI04000017
Řešitel:Mgr. Petra VAŠÍČKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI04000017
Popis:Cílem projektu bude vytvoření strategie včasného zachycení varovného signálu nastupující epidemiologické situace v ČR a jeho lokalizace. Tato strategie bude účinným nástrojem bezpečnostního systému a krizového řízení ČR pro prevenci epidemického šíření závažných onemocnění. Základem bude systematický monitoring komunálních odpadních vod (OV) za účelem detekce vhodných rizikových mikrobiologických agens a biomarkerů (neopterin) vylučovaných do OV. Součástí bude optimalizace metody detekce rizikových mikrobiologických agens (SARS-CoV-2, virus hepatitidy A, aj.) v OV pomocí polymerázové řetězové reakce, včetně účinné separace. Strategie bude vycházet z jedinečných dat pilotního monitoringu výskytu SARSCoV- 2 v OV a bude využitelná i pro jiná biologická agens vylučovaná do OV.