Projekty

Název:Vývoj nových kosmetických a zdravotnických prostředků zaměřených na popáleniny a nehojící se rány v humánní a veterinární praxi
Číslo:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0021980
Řešitel:Mgr. Jan GEBAUER, Ph.D.
Poskytovatel:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2023
Příjemce:
Spolupříjemce:
:
Popis:Projekt je motivován potřebou vývoje nových výrobků vhodných pro management popálenin a nehojících se ran, v nichž budou dosud používané chemické látky nahrazeny mikrobiálními komponentami zdravého mikrobiomu kůže a environmentálních mikroorganismů poskytujících
přirozenou ochranu. V ostatních aspektech budou sledovány moderní trendy s ohledem na vstřebatelné biomateriály, nanomateriály se schopností postupného uvolnění aktivních látek a vytvoření trvalého krytu na místě aplikace.