Projekty

Název:Skryté zoonózy - odhalování nových patogenů z volné přírody
Číslo:NU21-05-00143
Řešitel:RNDr. Jiří SALÁT, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2024
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=NU21-05-00143
Popis:Současná situace spojená s pandemií onemocnění COVID-19 je pro nás důležitým připomenutím, že identifikování nových patogenů ve zvířecích
rezervoárech a rychlé určení jejich patogenního potenciálu je klíčovým faktorem pro potlačení globálních zdravotních hrozeb. Jelikož volně žijící
živočichové zaujímají klíčovou roli v cirkulaci a šíření emergentních zoonóz, objevování nových patogenů z volné přírody zůstává v globálním
měřítku stále velkou vědeckou výzvou. Projekt si klade za cíl odhalování diverzity širokého spektra bakteriálních a virových agens se zoonotickým
potenciálem (v obratlovcích a hematofágních členovcích jako přenašečích) v rámci místních ekosystémů. Hlavní devízou projektu je kombinace nejmodernějších molekulárních přístupů i tradiční kultivace, umožňující masivní skríning a podrobnou genetickou charakterizaci nových agens.
Dalším cílem je získání živých izolátů, které nám umožní studovat jejich biologické vlastnosti, patogenitu a přenos na obratlovce. Projekt směřuje k vyhledávání emergentních infekčních hrozeb z volné přírody, které jsou často určovány globalizací.