Projekty

Název:Textilní struktury kombinující ochranu proti virům a komfort
Číslo:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024467
Řešitel:Mgr. Petra VAŠÍČKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2023
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EG20_321%2F0024467
Popis:Cílem projektu je identifikovat, připravit a ověřit funkční materiály s antivirovým působením. Tyto materiály budou zabudovány do textilních struktur ve formě vícevrstvých sendvičů pro ochranné roušky (typ RO - ochrana proti šíření virů od nakažených osob a typ RP - ochrana proti proniknutí viru do těla zdravých lidí) a do antivirových textilních sendvičů odpuzujících vodní kapénky, mechanicky zachycujících koronaviry se speciálním zaměřením na SARS-CoV-2 a umožňujících jejich účinnou inhibici.