Projekty

Název:Veterinární léčebný přípravek na bázi obohacení protilátkami IgY
Číslo:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024962
Řešitel:Mgr. Hana ŠTĚPÁNOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2023
Příjemce:
Spolupříjemce:
:
Popis:Výsledkem projektu bude neantibiotický veterinární léčebný preparát, který umožní při aplikaci do mléčné žlázy dojnic zamezit vzniku závažného onemocnění způsobeného bakteriálním druhem Streptococcus uberis, který v současné době hraje významnou roli v rozvoji zánětu mléčné žlázy dojnic.
Použití tohoto preparátu umožní snížit spotřebu antibiotik používaných u zvířat chovaných pro produkci mléka, které může být potenciálním zdrojem pro rozvoj rezistence na antibiotika v humánní medicíně