Projekty

Název:NeoGIANT: The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals
Číslo:101036768
Řešitel:MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
Poskytovatel:H2020
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2025
Příjemce:
Spolupříjemce:
:
Popis:Hlavním cílem projektu NeoGiANT je vyvinout a ověřit inovativní přírodní formulaci s antimikrobiálními a anti-oxidačními vlastnostmi z výlisků pecek hroznového vína, které se bude využívat jako doplněk stravy při výživě hospodářských zvířat a chovaných ryb. Záměrem je snížit závislost na
používání antibiotik při živočišné / akvakulturní výrobě. Tato strategie by měla významně přispět k boji proti antimikrobiální rezistenci (AMR) pocházející z produkce zvířat na farmách tím, že poskytne ekonomicky schůdnou alternativu k běžnému používání antibiotik.
Více informací viz Tisková zpráva