Projekty

Název:Optimalizace řešení parazitárních onemocnění v chovech ryb se zaměřením na infekci Ichthyophthirius multifiliis u pstruha duhového
Číslo:QK22010369
Řešitel:MVDr. Ľubomír POJEZDAL, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo zemědělství (MZe)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2025
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK22010369
Popis:Výsledkem řešení projektu bude rozšíření znalostí o možnostech boje proti infekcím parazitárního původu za podmínek intenzivního odchovu lososovitých ryb a častečně také semiextenzivního odchovu ryb kaprovitých. Ověření účinnosti antiparazitik doposud neregistrovaných po použití u ryb určených ke konzumaci je podkladem pro jejich úspěšné nasazení v praxi. Vývoj technologie řízeného uvolňování léčiv v trávicím traktu ryb umožní snížit biologickou a ekologickou zátěž, kterou aplikace jakéhokoliv léčiva představuje pro rybí organismus a životní prostředí. Kombinace těchto informací doplněná o možnosti dezinfekce a rané diagnostiky umožní stanovit a sdílet optimální postup v případě zdravotních problémů parazitárního původu v chovu sladkovodních ryb, zejména lososovitých. Projekt je zařazen do klíčové oblasti Udržitelná produkce potravin, jelikož ryby představují hodnotnou, udržitelnou a v případě kapra obecného a pstruha duhového, také lokální potravinu. Kromě klimatických změn je produkce ryb v tuzemské akvakultuře výrazně ovlivněna také infekčními agens, včetně parazitárních onemocnění. Rozšíření možností terapie a optimalizace nefarmakologických opatření tak má potenciál zabránit snižování rentability chovů a zhoršení zdravotního stavu a welfare ryb.