Projekty

Název:Opatření na snižování spotřeby a racionální užití antibiotik ve výkrmu brojlerů v České republice
Číslo:QK22020066
Řešitel:doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo zemědělství (MZe)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2024
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK22020066
Popis:Cílem projektu je snížit spotřebu antibiotik ve výkrmu brojlerů. Podávání antibiotik v prvních dnech života nahradíme podáváním nové generace probiotických kmenů. Ty budou identifikovány v experimentech, ve kterých budou kuřata odchovávána v přítomnosti dospělých slepic. K již známým údajům pro trávicí trakt získáme informace o baktériích mikroflóry kůže a respiračního traktu, které se přenášejí ze slepic na kuřata a které chybí u kuřat z líhní. Vytipované baktérie získáme v čistých kulturách a z nich připravíme definované probiotické směsi, jejichž účinnost porovnáme s účinností antibiotik u kuřat po infekci APEC. Posledním cílem bude vypracování postupů pro detekci antibiotik ve stájovém prostředí pro ověření snížení environmentální zátěže antibiotiky po aplikaci probiotik.