Projekty

Název:Certifikace chovů dojeného skotu dle spotřeby antimikrobik a zdraví mléčné žlázy ke snížení jejich spotřeby, racionalizaci jejich používání a tlumení rezistence k nim
Číslo:QK22020292
Řešitel:doc. MVDr. Soňa ŠLOSÁRKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo zemědělství (MZe)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2024
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK22020292
Popis:Navrhnout a prakticky ověřit motivační klasifikaci (A-C) chovů dojnic dle zdraví mléčné žlázy a spotřeby antimikrobik (AM), se zohledněním aplikačních forem a významnosti skupin AM. Pro klasifikaci sestavit vícekompozitní index, složený ze tří základních parametrů odrážejících různou
vahou počet somatických buněk v mléce (SB), incidenci léčených mastitid a celkovou i strukturovanou spotřebu AM. Navrhnout mechanismy definování a nastavování parametrů. Pro systém certifikace vytvořit webovou aplikaci. Rozpracovat nástroje pro selektivní zaprahování a otestovat účinnost používaných pre-/postdipů s důrazem na původce mastitid, včetně případného podílu na AM rezistenci. Pro podmínky ČR vytvořit soubor nástrojů k upevňování zdraví a snižování a racionalizaci spotřeby AM u dojeného skotu.