Projekty

Název:Trvale udržitelná produkce selat do a po odstavu spojená se zvýšením welfare
Číslo:QK23020036
Řešitel:doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo zemědělství (MZe)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2023
Doba řešení do:2025
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK23020036
Popis:Cíle projektu jsou:
- Provést rešerši literatury a identifikovat současné trendy ve zvyšování produktivity v chovech prasat při snižování spotřeby antibiotik a ZnO
- Sestavit diagnostické soupravy pro multiplexní průkaz klíčových patogenů prasat pomocí real time PCR
- Připravit nové typy probiotických preparátů pro novorozená selata
- Připravit nové typy probiotických preparátů pro selata po odstavu
- Analyzovat postup imunizace prasnic mléčným koktejlem zkvašeným baktériemi z trusu průjmujících selat
- Zvýšit produktivitu a snížit úhyny se zachováním nebo zvýšením welfare v produkci prasat