Projekty

Název:Vývoj personalizované mikrobiomové výživy
Číslo:FW06010640
Řešitel:MVDr. Ján MATIAŠOVIC, Ph.D.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2023
Doba řešení do:2026
Příjemce:
Spolupříjemce:
:
Popis:Cílem a náplní podávaného projektu je vývoj řady doplňků stravy na bázi cílené mikrobiomové výživy člověka. Jedná se o výživu, která bude specificky ovlivňovat růst vybraných bakterií ve střevním mikrobiomu . Nové produkty umožní efektivní ovlivnění střevního mikrobiomu společně s probiotiky na míru, které žadatel v současné době již vyrábí. Projekt tak umožní tvorbu ucelené personalizované služby v péči o střevní mikrobiom.