Projekty

Název:Optimalizace monitoringu celiakie a nové možnosti její prevence
Číslo:NU23-06-00553
Řešitel:RNDr. Lubomír JANDA, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2023
Doba řešení do:2026
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=NU23-06-00553
Popis:Návrh projektu se skládá ze čtyř hlavních cílů. Prvním z nich je zpřesnění diagnostiky celiakie za použití sér pacientů. Ke zpřesnění bude použito epitopové mapování gliadinových a aveninových antigenů a také bude zkoumána reaktivnost jednotlivých epitopů u každého pacienta. Znalost
detailního epitopového mapování by měla být využitelná k naplnění dvou dalších cílů projektu, a to personalizaci bezlepkové diety a zkvalitnění
neinvazivního monitoringu dodržování bezlepkové diety. Posledním cílem bude studium vlivu diety a jiných faktorů (např. vysoko glutenová strava,
různá aditiva či konzervanty) na střevní bariéru (měření výšky klků a hloubky krypt) u animálního modelu.