Televize

8. 7. 2023 - O vědě a vědcích: Mikroflóra kvočny

Více informací naleznete v reportáži

15. 4. 2023 - O vědě a vědcích: Jak přežít v českém rybníce

Téma reportáže se týkalo zejména aktivit projektu OP VVV PROFISH – Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869), který je financován MŠMT.

Více informací naleznete v reportáži


20. 05. 2020 - Výzkumný ústav veterinárního lékařství analyzuje vzorky na přítomnost koronaviru v odpadních vodách

Čeští vědci zkoumají přítomnost koronaviru v odpadních vodách. Výzkum má pomoci předejít druhé vlně epidemie. K tomu může napomoct vyvinutí systému včasného varování proti koronaviru. A to díky informacím z poněkud neobvyklého zdroje – z kanalizace. VÚVeL analyzuje vzorky na přítomnost koronaviru v odpadních vodách.

Více informací naleznete v reportáži


5. 10. 2018 - Reportáž České televize na téma klíšťová encefalitida - oddělení Virologie VÚVeL

Pracovníci oddělení Virologie, pod vedením doc. RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D. se dlouhodobě věnují vývoji a testování nových antivirálních látek aktivních proti viru klíšťové encefalitidy a dalším flavivirům (virus Zika, virus západonilské horečky aj.) O tomto tématu pojednává reportáž natáčená na našem ústavu, která byla odvysílána v rámci pořadu České televize "Týden v regionech (Brno)" pod názvem "Špatná zpráva v proteinové schránce".


2. 7. 2018 - Možný lék na klíšťovou encefalitidu - rozhovor na DVTV

doc. RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D. vedoucí oddělení Virologie VÚVeL, přijal pozvání internetové televize DVTV (2018-06-28) a informoval veřejnost o výzkumu týkající se využití léku Arbidol, jakožto možné prevenci proti klíšťové encefalitidě.
Celý rozhovor můžete vidět zde


28. 5. 2018 - Rozhovor pro TV Zemědělec

MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D., vedoucí oddělení Imunologie, poskytl rozhovor pro TV Zemědělec (Profi Press s.r.o.). Tématem rozhovoru byly infekční choroby prasat a drůbeže, zejména ty, které jsou řešeny na odborných odděleních VÚVeL. Celý rozhovor můžete vidět zde

V neposlední řadě byl prezentován projekt Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně AdmireVet Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který měl pro VÚVeL velký význam nejen pro rozvoj infrastruktury ústavu, ale také v realizaci navazujících projektů základního a hlavně aplikovaného výzkumu.