Výsledky RIV

VÚVeL Fest VI - od výzkumu k praxi - Paratuberkulóza skotu, tlumení v praxi, certifikační program

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: O
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Smetanová, Veronika:Fleischer, Petr
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.