Výsledky RIV

VÚVEL Fest VI - Rekombinantní vakcíny pro 21. století

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MSM
Druh: W
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Turánek, Jaroslav:Raška, Milan:Pšikal, Ivan:Šlosárková, Soňa:Křupka, M.:Nepeřený, J.:Dosedlová, V.:Smítalová, R.
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.