Výsledky RIV

VÚVeL Fest VI - Včely a jejich budoucnost

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: W
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Šlosárková, Soňa:Prodělalová, Jana:Matiašovic, Ján:Titěra, Dalibor:Kamler, Martin:Hyršl, Pavel:Danihlík, Jiří
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.