Výsledky RIV

VÚVeL Fest VI - Zdravotní problematika v chovech ryb

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: W
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Šlosárková, Soňa:Veselý, Tomáš:Pojezdal, Ľubomír:Palíková, Miroslava:Piačková, Veronika:Zusková, Eliška:Kučínský, Petr:Zelenková, Gabriela
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.