Výsledky RIV

Výroba setu ke stanovení citlivosti/rezistence grampozitivních bakteriálních patogenů drůbeže k antimikrobikům

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: Z
Poddruh: Z/B
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Nedbalcová, Kateřina:Zouharová, Monika:Matiašková, Katarína
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.