Výsledky RIV

Souprava pro multiplexní detekci DNA hospodářských zvířat

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: F
Poddruh: F/U
Rok uplatnění: 2020
Seznam tvůrců: Králík, Petr:Piskatá, Zora:Nesvadbová, M.:Bořilová, G.:Dufková, M.:Hulánková, R.
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.