Výsledky RIV

Výroba setu ke stanovení minimálních inhibičních koncentrací antimikrobiálních látek u Streptococcus uberis

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: Z
Poddruh: Z/B
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Zouharová, Monika:Nedbalcová, Kateřina:Matiašková, Katarína
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.