Výsledky RIV

Výskyt a charakterizace kvasinek v mléce pocházejícího od skotu se subklinickou mastitidou

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: O
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Morávková, Monika:Bačová, Romana:Kostovová, Iveta:Vlková, Hana
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.