Výsledky RIV

Výskyt vybraných patogenů virového a parazitárního původu v populaci černé zvěře v České republice a rizika z toho plynoucí

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZ0
Druh: O
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Bena, Marcel:Vašíčková, Petra:Slavíková, Veronika:Kubánková, Monika:Drimaj, Jakub:Hušáková, Markéta:Pihal, Radim:Mikulka, Ondřej:Kamler, Jiří
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.