Výsledky RIV

Využití imunologických metod u pstruha duhového

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MSM
Druh: O
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Minářová, Hana:Syrová, E.:Faldyna, Martin:Ondráčková, Petra:Palíková, M.:Papežíková, I.:Mareš, J.
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.