Výsledky RIV

Využití xMAP technologie k přímé detekci parazitárních původců alimentárních infekcí člověka

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: O
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Králík, Petr:Marková, Jiřina
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.