Výsledky RIV

Vývoj metod rutinní analýzy nukleových kyselin pro potřeby bezpečnostních složek Armády ČR v rámci projektů Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: O
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Králík, Petr
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.