Výsledky RIV

xMAP technologie – multiplexní systém pro rychlý průkaz virů spojovaných s alimentárními nákazami

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZ0
Druh: O
Poddruh:
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Hrdý, Jakub:Vašíčková, Petra
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.