Výsledky RIV

Zdravotní klíč u prasat - strukturovaný seznam zdravotních poruch a úkonů k vedení zdravotní dokumentace včetně spotřeby léčiv v chovech prasat

Odkaz na rvvi: odkaz
Dodavatel: MZE
Druh: N
Poddruh: N/A
Rok uplatnění: 2019
Seznam tvůrců: Bernardy, Jan:Šlosárková, Soňa:Fleischer, Petr:Nechvátalová, Kateřina:Kučerová, Jarmila:Faldyna, Martin
Předkladatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.