CEITEC 1050x380

VÚVeL potvrdil a podpořil pokračování vědeckého centra CEITEC

Čtyři brněnské vysoké školy a dva výzkumné ústavy včetně Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. , které před deseti lety stály u zrodu centra vědecké excelence „Středoevropský technologický institut CEITEC“, se dohodly na jeho pokračování od 1. ledna 2021 i poté, co vyprší stávající smlouva o spolupráci z roku 2011 a její dodatek z roku 2015.

„Naším cílem je využít příležitosti pokračovat v komunikaci a spolupráci s největšími hráči v oblasti výzkumu v Brně“ připomněl ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v .i. Martin Faldyna.

Více viz tisková zpráva