Chickens 874507 1280 1080x380

WELFARE NOSNIC V BEZKLECOVÝCH SYSTÉMECH

Webinář na velmi aktuální a diskutované téma uspořádal Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v rámci České technologické platformy pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha a Mendelovou univerzitou Brno. Účastníci získali komplexní a vysoce odbornou informaci o problematice, která je mnohokrát ne zcela správně interpretována laickou veřejností.

V úvodní přednášce se pan MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. z Veterinární univerzity Brno zaměřil na zoohygienické požadavky na welfare v bezklecových systémech chovů nosnic. Na úvodní prezentaci navázala paní MVDr. Simona Ninčáková  ze Státní veterinární správy ČR, vedoucí odd. péče o pohodu zvířat, která hovořila o zaměření veterinárního dozoru v chovech nosnic s ohledem na požadavky legislativy v oblasti ochrany zvířat. Webinář pak uzavřela zástupkyně společnosti Biokont CZ, s. r. o. paní MVDr. Andrea Slaninová, Ph.D. prezentací na téma Chov nosnic v ekologickém zemědělství.

Všechny prezentace měly jedno společné, v chovech nosic musí být dosaženo pohody zvířat , a to i v bezklecových systémech. K tomu přispívá zejména zajištění zoohygienických požadavků, ale také legislativní rámec.

Odměnou pořadatelům a přednášejícím byl velký zájem o webinář z řad odborné i laické veřejnosti. Z prezentací byl vytvořen sborník, který je zájemcům k dispozici na webových stránkách ústavu ZDE