Vuvel Academy 720x370 Seda 1

Workshop Staphylococcus aureus jako původce infekčních komplikací kůže a měkkých tkání: současné a budoucí terapeutické možnosti.

Je pořádán 15. 12. 2022 od 13 hodin v prostorách Mendeliana Moravského zemského muzea, Muzejní 2, Brno - Zelný trh. Akci organizuje Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem, Vysokým učením technickým a Fakultní nemocnicí Brno. Přijďte si do předvánočního Brna poslechnout nejnovější informace o managementu infekčních komplikací popálenin a možnostech enzymové terapie infekcí kůže.

Pozvánka ZDE

Registrace na adrese ZDE