L.Radobnova.tisk  720x380

Z VÚVeL do laboratoří Reprodukční a vývojové biologie v USA

Z VÚVeL do laboratoří Reprodukční a vývojové biologie, National Institute Environmental Health Sciences, USA

V těchto dnech  Mgr. Lenka Radoňová z Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií VÚVeL, vedeného doc. MVDr. Martinem Angerem, CSc. úspěšně obhájila dizertační práci na téma Kontrolní mechanismy segregace chromozomů během časného vývoje a získala titul Ph.D.

Doktorské studium  absolvovala na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů.

Na otázku, čím se paní Mgr. Lenka Radoňová, Ph.D. v současnosti zabývá a jaké má plány do budoucna uvedla: “Nyní dokončuji rozdělané projekty zabývající se kontrolou buněčného cyklu v zárodečných buňkách a embryích a chystám se na postdoktorální stáž do USA, kde bych měla strávit dva roky. V USA budu pracovat v laboratoří Reprodukční a vývojové biologie na National Institute of Environmental Health Sciences v Severní Karolíně a nadále se zabývat výzkumem dějů v zárodečných buňkách a časných embryích”.

 GRATULUJEME!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz