nemocnice

Zaměstnanci ústavu podporují zdravotníky v první linii

Výjimečné nasazení našich zdravotníků v boji proti onemocnění Covid 19 a současně jejich velká únava a frustrace vedla zaměstnance VÚVeL k úctyhodné iniciativě, jejímž cílem je vyjádření podpory a potvrzení smysluplnosti jejich práce pro celou společnost.

Organizátoři získali jmenný seznam zdravotníků bez příjmení z Kliniky infekčních chorob FN Brno – a ty by rádi obdarovali pozvánkou na večeři. Princip akce spočívá v nákupu poukázky konkrétní osobě, kterou si dárce sám vybere, připojí osobní vzkaz, obrázek od dětí a může přidat poukázku do restaurace, kterou by rád podpořil. Dalším rozměrem této iniciativy je snaha podpořit sektor který také trpí a tím je pohostinství.

„Věříme, že by tato akce mohla pomoci alespoň částečně dočerpat psychické síly, kterých se našim zdravotníkům v této neutěšené době moc nedostává. Motivující pro nás byla i slova paní primářky, která vyjádřila radost a poděkování“ uvedl Dr. Janda, jeden z organizátorů této iniciativy.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz