zasedani Jic

Zasedání Rady pro inovace RIS JMK tentokrát hostil VÚVeL

Dne 29. 11. 2022 mohla naše instituce hostit zasedání Rady pro inovace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK). Členové Rady pro inovace jsou představitelé vedení Jihomoravského kraje a statutárního města Brno, brněnských univerzit, klíčových technologických firem, nevládních organizací, Jihomoravského inovačního centra a Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu.
Rada tentokrát zasedala ve věci aktualizace akčního plánu RIS. V rámci představení nových projektu pro zařazení do akčního plánu zazněly informace mj. o projektovém záměru, který koordinuje Mendelova univerzita ve spolupráci s VÚVeL. Projekt je připravován do výzvy  Špičkový výzkum Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK).
V úvodu jednání měl ředitel VÚVeL  možnost ústav krátce přestavit a seznámit přítomné s jeho vědecko-výzkumnými aktivitami.
„Jsem rád, že jsme mohli tuto příležitost využít pro představení ústavu a jeho potenciálu pro rozšíření spolupráce s představiteli klíčových subjektů inovačního ekosystému v JMK a budu se těšit na spolupráci.“ uvádí MVDr. Martin Faldyna, ředitel VÚVeL.

zasedani Jic


DSC03257 267x200

DSC03259 267x200

DSC03273 267x200

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika