Sheep 2592305 960 720 932x380

Zdravotní problematika malých přežvýkavců – VÚVeL ACADEMY VIII

Zdravotní problematika malých přežvýkavců

Termín konání: 6. 11. 2021
Seminář konaný prezenčně, organizovaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i.
Místo: Hotel LUNA Kouty, okr. Ledeč nad Sázavou


V sobotu 6. 11. 2021 se v návaznosti na 24. mezinárodní konferenci chovatelů ovcí a koz konanou v Koutech uskutečnil za podpory České technologické platformy pro zemědělství dopolední prezenční odborný seminář nazvaný Zdravotní problematika malých přežvýkavců - VÚVeL ACADEMY VIII. Bohužel byl významně poznamenán horšící se epidemickou situací covidu - 19. Dva očekávaní přednášející, a to prof. MVDr. L. Pavlata, Ph.D. (MENDELU) a Ing. J. Dudek (Mikrop Čebín, a. s.) museli náhle zůstat v samoizolaci a nepodařilo se nám bohužel spojit se s nimi ani on-line cestou. Vystoupení tak zůstalo pouze na Ing. Vítu Marešovi, předsedovi SCHOK, z. s. a na paní profesorce MVDr. Vlastě Svobodové, CSc. (VETUNI Brno).

Seminář byl zaměřen na předávání aktuálních informací vztahující se ke zdravotní problematice zejména přímo chovatelům ovcí a koz, zástupcům výživářských firem i pracovníkům státní správy a dalším osobám působícím v oblasti chovu malých přežvýkavců v ČR.

Ing. Vít Mareš ukázal ve svém vystoupení trendy vývoje početních stavů malých přežvýkavců. Konstatoval, že současná situace není příliš optimistická, protože dochází od roku 2018 ke stálému poklesu chovaných ovcí i koz. Problémem je také malá angažovanost chovatelů ovcí a koz zapojit se do kontroly užitkovosti (KU). Mění se struktura chovů, u ovcí stoupá mírně na úkor masných plemen podíl plemen s kombinovanou užitkovostí (49,3 % v roce 2011, versus 53,6 % v roce 2020) a hlavně stoupá podíl dojených plemen ovcí, který v roce 2020 činil již 11,2 %. Dochází k nárůstu počtů zájmových plemen a k poklesu počtů hospodářsky významných plemen ovcí. Také v chovu koz, kde je stabilně největší zastoupení dojených plemen, se zvyšuje podíl jiných než tradičních plemen, a to plemene sánské a anglonubijské kozy.

Chovatele ovcí a koz momentálně trápí kromě jiného odbyt produkce masa, protože v ČR chybí specializovaná jatka a následné zpracování masných výrobků. Chov malých přežvýkavců v posledních letech prochází krizí, ke které přispívá i rozdílný přístup státu k dotační podpoře pro chovatele ovcí a koz na rozdíl od chovatelů skotu bez tržní produkce mléka.

Po vystoupení Ing. Mareše se ujala slova prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc. Nejdříve se věnovala infekci trávicího traktu kokcidiemi, a to Cryptosporidium spp. a kokcidiemi rodu Eimeria, přičemž infekce jimi způsobenými mohou vést k významným ztrátám zejména u odchovávaných jehňat a kůzlat. Následně se v přednášce zaměřila na parazitózy GIT zejména oblými červy.

Mezi nejzávažnější z pohledu rizika vzniku těžkého klinického onemocnění patří u ovcí chovaných na pastvě nematodiróza a hemonchóza. Nematodiróza způsobuje vodnaté průjmy spojené s dehydratací, hubnutím, apatií a náhlými úhyny. Důvodem je v jarním období velmi rychlý vývoj infekčních larev, které infikují trávicí trakt jehňat, jež ještě nemají proti tomuto parazitu vyvinutou imunitu. Hemonchóza je naproti tomu způsobována parazitem Haemonchus contortus, což je hlístice o velikosti 2 - 3 cm, která se živí krví hostitele. Infekce tímto parazitem vede k těžkým ztrátám krve a rychlým úhynům silně infikovaných, zejména mláďat, a těžkým anémiím a chřadnutím dospělých zvířat.

Prof. MVDr. V. Svobodová, CSc. se věnovala i představení možných preventivních opatření, které mohou snížit riziko vzniku těžkých infekcí, a také postupům diagnostiky a léčbě těchto parazitóz.

Semináře se účastnilo cca 50 posluchačů a byl pořádán v souvislosti s řešením projektu NAZV QK1910082 a za finanční podpory ČTPZ při MZe. Ze semináře byl také připraven příspěvek do Zpravodaje Svazu chovatelů ovcí a koz, který vyjde v prosinci letošního roku, v čísle 1/2022.

 

Zapsala MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.