Zeme Zivitelka 2021

Země živitelka – tradice – vysoká návštěva

Agrosalón Země živitelka v Českých Budějovicích je výstava velkého rozměru s dlouhou tradicí. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. je již tradičně součástí společné prezentace veřejných výzkumných institucí, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství. Přestože hlavním cílem bylo informovat návštěvníky z řad široké veřejnosti o činnosti ústavu, využili jsme této příležitosti k diskuzi s představiteli všech sesterských institucí o možnostech vzájemné spolupráce na některých dalších akcích a o možnostech spolupráce ve výzkumných aktivitách.

Stánek navštívil také předseda představenstva Výstaviště Ing. Martin Karban, který vyjádřil radost nad průběhem a zejména návštěvností výstavy. Letošních téměř 100.000 návštěvníků je jen o něco málo méně než v roce před “covidem” v roce 2019 . Martin Faldyna, ředitel VÚVeL, podotkl, že na návštěvnících je vidět, že jim chyběl sociální kontakt s kolegy a že byli rádi, že se akci podařilo zorganizovat.

Před zahájením výstavy ještě proběhlo zasedání předsednictva České akademie zemědělských věd, kde byla mimo jiné diskutována témata hodnocení výzkumných organizací v agrárním sektoru a materiál Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023 – 2032.

DSC 0520 Scaled
DSC 0450 960x480
DSC 0573 960x480

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz