ilustrativní

Zemřel prof. MVDr. Karel Hruška, CSc.

HruskaDne 24. 3. 2022 zemřel ve věku 86 let dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) prof. MVDr. Karel Hruška, CSc. V jeho osobě nás opouští výjimečný vědecký pracovník, výborný organizátor a zanícený popularizátor správné vědecké práce a firemní kultury.

Narodil se v roce 1935 v Praze, vystudoval Veterinární fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, kterou absolvoval v roce 1959. Již v roce 1957 začal pracovat jako asistent na Ústavu biochemie, který v letech 1966–1968 vedl. V roce 1966 se habilitoval v oboru veterinární biochemie. V roce 1968 se stal vedoucím Katedry lékařské chemie, fyziky a toxikologie, kterou vedl do roku 1970.

V roce 1971 nastoupil do VÚVeL v Brně Medlánkách, kde pracoval nepřetržitě až do konce své profesionální dráhy. Pracoval v Oddělení reprodukce, následně v Oddělení biofyziky a radiobiologie, kde se věnoval metabolismu hormonů a možnostem jejich stanovení v mléce krav. Byl jedním z prvních, kteří zavedli výpočetní techniku v zemědělství, vypracoval metodu Diskot, pomocí které na základě stanovení hladiny progesteronu a počítačové techniky řídil reprodukční cyklus u skotu a jeho prostřednictvím celý systém chovu. Tuto metodu v osmdesátých letech úspěšně zavedl v řadě tehdejších zemědělských podniků Československa. V roce 1990 se stal vedoucím Oddělení informatiky a systémů řízení v reprodukci skotu. V roce 1992 se stal profesorem pro obor reprodukce na Vysoké škole veterinární a farmaceutické v Brně.

V roce 1990 se stal ředitelem VÚVeL, který vedl až do r. 2001. Podílel se významnou měrou na jeho reorganizaci a postavil se proti jeho neuvážené privatizaci. Velmi se zasloužil o zavádění správné výzkumné praxe a firemní kultury.

Jeho působení přesáhlo dalece VÚVeL a obor veterinární medicíny. V letech 1993–1997 byl předsedou reorganizované České akademie zemědělských věd, v letech 1993–2001 byl členem předsednictva nově vzniklé Grantové agentury České republiky. Byl respektovaný i mezinárodně, byl hlavním řešitelem grantu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA při OSN), v rámci Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) koordinoval mezinárodní síť FAO pro veterinární biotechnologii, epidemiologii a bezpečnost potravin a vydával elektronický bulletin Centaur. V devadesátých letech pro VÚVeL získal a koordinoval mezinárodní rozvojové a výzkumné programy.

Po ukončení svého působení ve funkci ředitele VÚVeL pokračoval jako samostatný vědecký pracovník a věnoval se významu mykobakterií v životním cyklu člověka a zvířat, jejich vlivu na onemocnění zvířat i autoimunitní choroby lidí a bezpečnost potravin.

Prof. Hruška byl jednou z nejvýznamnějších, mezinárodně respektovaných osobností české veterinární vědy, jehož význam jako organizátora a mentora správné vědecké práce, ale i odborníka ve více oborech přesahoval obor veterinární medicíny. Ovlivnil rozvoj zemědělských věd i grantových systémů České republiky s mezinárodním přesahem. Znamenal mnoho pro rozvoj VÚVeL v devadesátých letech a svými postoji je vzorem pro své následovníky.

Čest jeho památce