Smutek 1080x380

Zemřel prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc. (1940-2020)

03 Prof.Zdenek PospisilDrSc. 1940 2020c Thumb 224x300Prof. Pospíšil byl veterinárním lékařem a univerzitním profesorem v oboru infekčních nemocí a epizootologie.

V letech 1964 – 1990 pracoval na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně jako vědecký pracovník.

Ve své výzkumné a vědecké činnosti se zabýval infekčními onemocněními zvířat a to jak z pohledu pochopení patogeneze, tak zlepšení diagnostických metod s cílem definovat postupy vedoucí k jejich tlumení.

Podílel se také na činnosti Vědeckého výboru veterinárního.

Čest jeho památce!