IMG 0228 720x380

Získali jsme nejlepší známku v rámci hodnocení výzkumných organizací

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila výsledky indikativního škálování výzkumných organizací podle Metodiky 2017+. za rok 2019. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) získal v resortu Ministerstva zemědělství nejlepší známku (A) s označením „vynikající (excelent)“. V oblasti zemědělských věd byl VÚVeL hodnocen jako výkonná instituce jak v Modulu 1, tak také v Modulu 2. V Modulu 2 dosahuje VÚVeL vynikajících výsledků při hodnocení počtu publikací v prvního decilu je VÚVeL lepší než EU15, Svět i ČR. VÚVeL dosahuje kvalitních výsledků v oblasti přírodních věd a v počtu publikací v biologických vědách v prvním kvartilu Q1 se blíží průměru EU15.

Indikativní škálování výzkumných organizací je výsledkem společného jednání tzv. tripartity (zástupců poskytovatele, RVVI & odboru Rady, odborných panelů a přizvaných odborníků). Podkladem jednání jsou veřejně dostupné podklady tzv. „Hodnocení 2019“ schválené Radou a výstupy z hodnocení na úrovni poskytovatele. Protokoly z jednání zveřejněné na webu RVVI podrobně popisují průběh jednání i na místě vznesené argumenty jeho účastníků, představují základ odůvodnění navrženého škálování. To pak slouží výzkumným organizacím ke srovnání kvality produkovaných výstupů výzkumu v národním měřítku.

„Je dobré vědět, že VÚVeL patří k tomu nejlepšímu, co zemědělský výzkum v ČR nabízí, ale zároveň je to i zavazující do budoucna – stávající výsledky dále rozvíjet ve prospěch trvale udržitelné zemědělské produkce v ČR i ve prospěch dalšího rozvoje VÚVeL“, dodal doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D., zástupce ředitele pro vědecko-výzkumnou činnost VÚVeL.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz