Personal 109967 1280 1080x380

Změny ve vedení ústavu

Vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vás informovat o níže uvedených změnách ve vedení Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Ke dni 5. 1. 2021

  • byl z funkce zástupce ředitele odvolán prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
  • byla zástupcem ředitele pro řízení a strategický rozvoj jmenována Ing. Ildikó Csolle Putzová, Ph.D., MBA

Ke dni 6. 1. 2021

  • byl zástupcem ředitele pro vědecko-výzkumnou činnost jmenován doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.