Ilustrativní

Plán genderové rovnosti na VÚVeL

Plán genderové rovnosti na VÚVeL

pro období 2022-2026 jsme zpracovali plán aktivit s názvem Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan, dále jen GEP) - zde k nahlédnutí. Tento dokument představuje pro naši instituci závazek věnovat se podpoře genderové rovnosti jako součást komplexní strategie rozvoje našeho ústavu. Cíle a opatření si každá instituce určuje sama podle svých potřeb, rozsah realizace a podpora aktivit, záleží na našich možnostech a aktuální situaci. Nově připravený plán shrnuje především naše původně plánované aktivity akčního plánu HR Award a dále je rozšiřuje. Zpracovaný a průběžně naplňovaný GEP je mimo jiné aktuální a nutnou podmínkou pro posuzování způsobilosti uchazečů z řad nejen výzkumných organizací v programech Horizon Europe, GA ČR, AZV a další. V žádostech o granty je stanovena povinná položka pro doložení plánu genderové rovnosti, který prokazuje aktivní přístup uchazeče k podpoře nediskriminačního přístupu a rovných příležitostí. Plán genderové rovnosti schválil dne 20. 6. 2022 ředitel VÚVeL, pan MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. Pro Vaši další potřebu nebo pro nahlédnutí je tento dokument uložen v sekci O nás (About us) - HR Award (HR Award) - Dokumenty (Documents).

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
tel.: +420 771123070
email.: martin.sanda@vri.cz