Novinky Cz 720x380

Reakce na článek uveřejněný na serveru Novinky.cz

Dne 19. dubna 2023 byl na serveru Novinky.cz uveřejněn článek s názvem „Úřady na nic? Tentokrát výzkumné ústavy na výplatní pásce ministerstva zemědělství. Vysají půl miliardy“. Jeho text a způsob prezentace by mohl ve čtenářích vyvolat dojem, že finanční prostředky, které plynou do výzkumu v agrárním sektoru, jsou penězi, které nejsou využity smysluplně. To mě inspirovalo k napsání této reakce, ve které bych rád doložil, že investovat do vědy, včetně té zemědělské, je potřebné.

Obecně lze říci, že výzkum je globální. Výzkum v agrárním sektoru má ale svou specifičnost, která vychází z různé historie zemědělství v různých zemích, různé epidemiologické situace, různé velikosti chovů, různé velikosti pozemků, různých klimatických, půdních a vodohospodářských podmínek, různé struktuře lesních porostů. To je také důvod, proč vyspělé státy financují svou síť výzkumných ústavů, které realizují zemědělský výzkum. Např. v Německu existuje síť ústavů Friedrich-Loeffler-Institut, ve Francii L’Institut National de Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, ve Španělsku ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Také agrární výzkum v České republice je realizován v několika typech výzkumných organizací, včetně ústavů typu veřejná výzkumná instituce. Jedním z nich je Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Ústav byl založen v roce 1955 a jeho posláním bylo od počátku řešit problematiku zdraví hospodářských zvířat. K tomu se tematicky postupně přidávala problematika biologické a chemické bezpečnosti potravin, využití reprodukčních biotechnologií nebo nejnověji antibiotické rezistence.

Vědecká činnost je dlouhodobá záležitost, náročná na čas, odbornost a zkušenosti. Tomu také odpovídá vzdělanostní struktura zaměstnanců, kde 75 % má vysokoškolské nebo vyšší vzdělání. Jejími výsledky jsou publikace, ale zejména výsledky aplikované. Tyto výsledky vznikají často ve spolupráci s podniky jako realizátory výstupu v praxi. S tím souvisí také např. realizace projektu Technologické agentury České republiky s názvem Národní centrum biotechnologií ve veterinární medicíně NaCeBiVet.

Všechny další informace o chodu ústavu jsou volně ke stažení v sekci Výroční zprávy. V nich se čtenáři mohou dozvědět, jak Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. nakládá s finančními prostředky vynaloženými ze státního rozpočtu a jak díky nim přispívá k udržitelné produkci kvalitních a bezpečných potravin živočišného původu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

Martin Faldyna

ředitel ústavu