Animal tech

Veterinární kongres včetně prezentace VÚVeL v rámci AnimalTech spojil odborníky s veřejností

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. prezentoval své nové výsledky výzkumu pro zemědělskou veřejnost na stánku ve dnech 22. – 26. 4. 2023 na mezinárodním veletrhu pro živočišnou výrobu AnimalTech, jako např. publikaci k problematice afrického moru prasat, která přináší současný stav poznání o tomto onemocnění, viru, který ho vyvolává, možnostech diagnostiky a prevence. Cílem aktivní účasti bylo co nejlépe přiblížit a informovat veřejnost o nabízených službách i vědeckých a poradenských aktivitách, které jsou na VÚVeL realizovány v rámci série odborných seminářů a workshopů VÚVeL ACADEMY. (https://www.vri.cz/spoluprace-s-praxi/vuvel-academy-a-ctpz/). VÚVeL zde prezentoval své běžící projekty v rámci programu H2020 zaměřené na využití alternativních zdrojů potravin. Jsou to projekty ALEHOOP (https://www.vri.cz/vyzkum/projekty/?id=56) a NEOGIANT (https://www.vri.cz/vyzkum/projekty/?id=65)
Díky spolupráci s BVV, a.s. se jako doprovodný program mohl za organizace pracovníků VÚVeL a VÚŽV (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.) letos znovu uskutečnit již tradiční Středoevropský veterinární kongres. Tématem byla léková politika – boj s rezistencí na antimikrobiální přípravky, agenda spojená s povinným hlášením spotřeby antimikrobiotik, nové a chystané předpisy v oblasti welfare zvířat a omezení emisí škodlivých plynů v zemědělství. Tyto informace byly poskytnuty a předávány odborníky z Ministerstva zemědělství ČR, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nebo Státní veterinární správy. Odborný program kongresu uvedla MVDr. E. Kaděrková, odbornými přednáškami provázel přítomné posluchače MVDr. Jan Bernardy. Dopolední program byl věnován veterinární legislativě v chovech zvířat. Odpolední program byl zaměřen na welfare a biobezpečnost v chovech zvířat. Každou sekci uzavírala panelová diskuze. Účastníci kongresu měli možnost se seznámit s činností České akademie zemědělských věd, která je jako vědecký poradní orgán MZe spoluzodpovědná za formování aplikovaného výzkumu v agrárním sektoru. Záštitu nad kongresem převzal ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula.
Kolaz 293x200