Projekty

Název:Imunofarmakoterapie
Číslo:EF16_018/0002665
Řešitel:doc. MVDr. Adam NOVOBILSKÝ, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_018%2F0002665
Popis:Selektivní syntéza moderních poznatků biologie, imunologie, farmacie, vakcinologie integrovaná do postgraduální výchovy vytváří kvalitativně novou specializaci, která bude základnou pro nové směry farmaceutického průmyslu. Studium Imunofarmakoterapie představuje unikátní základnu pro práci ve specializovaných směrech přípravy vakcín, imunomodulátorů a imunoterapeutických látek.