Federace vet. lek.

Jednání Federace veterinárních lékařů v Zaječí, ČR

Federace veterinárních lékařů (FVE), Evropští veterináři ve výzkumu, školství a průmyslový (EVERI), Unie praktických veterinárních lékařů Evropy (UEVP) a další asociace uspořádaly pravidelnou valnou hromadu svých členů v moravských vinicích U kapličky v Zaječí na pozvání českého představenstva Komory veterinárních lékařů. Jednání sekce výzkumníků se zúčastnil jako zvaný řečník také ředitel VÚVeL dr. Martin Faldyna, který přítomné seznámil s historií, misí a činností ústavu a jeho postavením v kontextu veterinárního sektoru České republiky. Představil také významné projekty, které VÚVeL v současnosti řeší mj. v oblasti alternativních zdrojů potravin. Jsou to projekty financované v programu H2020 ALEHOOP (https://www.vri.cz/vyzkum/projekty/?id=56) a NEOGIANT (https://www.vri.cz/vyzkum/projekty/?id=65). Jeho vystoupení bylo velmi kladně hodnoceno. 
Součástí jednání některých sekcí byly i volby do představenstva. Do sekce praktických lékařů byl zvolen jako viceprezident náš zaměstnanec dr. Jan Bernardy. 

Na snímku je nově zvolené představenstvo UEVP 2023 ve složení (zleva)

Dr. Kenelm Lewis (UK) - Pokladník

Dr. Athena Trahili (Greece) - Generální sekretář

Dr. Jan Bernardy (CZ) - Vice-President

Dr. Volker Moser (Austria) - President

Dr. Ann Criel (Belgium) - Vice-President

Dr. Giovanni Guadagnini (Italy) - Vice President